Böcker om...
Beijbom, Ulf Vilhelm Moberg och utvandrarbygden
1998
Eidevall, Gunnar Berättaren Vilhelm Moberg 1976
Holmgren, Ola Emigrant i moderniteten: Vilhelm Mobergs mansfantasier 2005
Holmes, Philip Vilhelm Moberg: en introduktion till hans författarskap 2001
Johnsson, Arne "Den som i allt vatten hör sin barndoms bäck" i För länge sedan var vi vid en sjö 2000
Lannerstock, Gustaf Vilhelm Moberg i Amerika 1977
Mårtensson, Sigvard Vilhelm Moberg och teatern 1992
Nettervik, Ingrid "Vilhelm Mobergs romaner om Adolf i Ulvaskog. Ett antikt drama och ett dokument över en svunnen tid", i I Karlfeldts spår. En vänbok till Jöran Mjöberg på 90-årsdagen 2003
Norberg, Johan Motståndsmannen Vilhelm Moberg 1997
Platen, Magnus von Den unge Vilhelm Moberg : en levnadsteckning 1978
Reberg, Arne Möten med Vilhelm Moberg 1995
Ringblom, Anders Småland i världen : om Lagerkvist och Moberg 1998
  Vilhelm Moberg i blickpunkten 1999
Williams, Anna , "Staden T/R, Vilhelm Mobergs två trettiotalssviter" i Tillträde till den nya tiden. Fem berättelser om när Sverige blev modernt 2002
   
Artiklar om...
  Moberg än en gång : temanummer om Vilhelm Moberg BLM 1995:5
Myrdal, Jan Vilhelm Moberg : en folkets epiker Förr och nu 1993:1
  Rebellen i folkhemmet : ett temanummer om Vilhelm Moberg Parnass 1996:1
  Temanummer om Vilhelm Moberg. Svenskläraren 1998
   
   
Författare i Kronoberg
Till Mobergs entré...
En ung Moberg
Om författaren
Verkförteckning
Länkar
Litterärt sällskap

 

 

Artiklar i fulltext om Vilhelm Moberg

Tips på böcker om Vilhelm Moberg

Tips på artiklar om Vilhelm Moberg