Blekinge museum

Casa Nova


Okänd fotograf, Blekinge museum. (Blm OF 03113)

Bilden är tagen i juli 1902, då osthandlare Axel Lindahl hyrde bostadshuset på farmen Casa Nova. Familjen Lindahl bodde på Casa Nova många somrar från mitten av 1890-talet och fram till sommaren 1907. Själva jordbruket drevs enligt arrendeförteckningen mellan 1886 och 1922 av Otto J Olsson och efter honom kom arrendator Anton Hoff.

Det var inte ovanligt att arrendatorerna hyrde flera farmer som gränsade till varandra.
I mitten av 1800-talet brukades Casa Nova tillsammans med Mariedal och Mossen.
Nedan en annons ur Post och Inrikes tidningar1848-06-10
 

1932 tillsattes en kommitté som skulle utarbeta ett förslag till ett mera funktionellt äldreboende i fattigvårdens byggnader på Pottholmen. Efter flera utredningar föreslog fattigvårdstyrelsen att ett nytt ålderdomshem istället skulle byggas på stadsfarmen Casa Nova. 1950 bifölls förslaget av stadsfullmäktige. Casa Novas byggnader revs och 1 juli 1952 kunde det nya hemmet Ekliden tas i bruk.

Tidigare benämningar
Sjätte och sjunde farmen i Trekanten, Littera Q,R,
Stadsäga 160

Karta