Blekinge museum

Ekeberg


Farmen Ekeberg på 1960-talet. Okänd fotograf. Blekinge museum (Blm SLS 31)

1928 köper Carl Carlsson byggnaderna på farmen Ekeberg samt övertar arrendet från Emil och Karin Pettersson. Priset är 8500 kr. Den årliga arrendeavgiften är 200 kr. I arrendet stipulerades mycket detaljerat arrendatorns skyldigheter och stadens rättigheter. Arrendatorn hade t ex inte rätt att avverka träd eller sly eller bortföra grus och jord från ägorna. Detta hade staden utan att betala ersättning rätt till. Hur marken skulle skötas reglerades också i detalj av kontraktet. Under 1930-talet expanderar staden. Planer på att utnyttja marken på Yttre Vämö på annat sätt än som jordbruksmark föds. Arrendetiderna förkortas drastiskt. Myndigheterna vill ha möjlighet att agera snabbt.
Missnöjet gror hos arrendatorerna. En av dessa arrendatorer är Carl Carlsson.
1941 begär de missnöjda arrendatorer att få köpa tomterna som deras hus står på. Drätselkammaren bordlägger frågan. 1943 återkommer arrendatorerna med en skrivelse som påpekar att arrendevillkoren är för hårda och att man antingen önskar kontrakt på 10 år eller också sälja sina fastigheter till staden. Drätselkammaren medger att de korta arrendetiderna är en olägenhet för brukarna men att det är nödvändigt på då staden önskar fria händer att disponera arrendeområdena. Skrivelsen avslås alltså. Och staden är ej heller villig att sälja gårdstomterna.

1 juli 1944 undertecknar Carl Carlsson köpekontraktet med Karlskrona stad. Han säljer byggnaderna för 17 500 kr. Hans arrendekontrakt upphör att gälla 9 jan 1946. Carl Carlsson blir hyresgäst i sitt hus på Ekeberg. Farmen kom att ge namn åt det egnahemsområde som byggdes på platsen under 1940-talets andra hälft.

De siste arrendatorerna av Ekeberg Carl Carlsson (1882-1983) och hans hustru Svea Dagmar (1911-1996) flyttade från farmen till Lyckeby 1969, då Vibroverken senare Dynapac förvärvade marken.
Carl var utbildad timmerman och snickare vid varvet i Karlskrona. Han hade varit i Amerika under två perioder för att arbeta ihop pengar. 1928 gifte han sig med Elna Svenson. En flicka föddes i äktenskapet men redan 1930 dog hustru Elna. Svea Dagmar Svensson kom som hushållerska till gården och 1933 gifte sig de båda.
(Uppgifter från Hans-Jürgen Schmitz sammanställda i en studiecirkel för Vibroverket/Dynapacs personal samt kopior av fastighetshandlingar i Blekinge museum).


Annons om sommarbostad att hyra på Ekeberg, Blekingsposten 1871-04-04.

Tidigare benämningar
Hedvigsdal
7:e farmen i Östra Mark littera AS,
Stadsäga 157

Karta