Blekinge museum

EkeboVilla Ekebo ca 1947. Foto ur familjen Robérts familjealbum. (Blm FRS 01)

 

Ekebo byggdes som sommarbostad av konsul N.P. Nordström. Huset med två glasverandor låg i en stor park med tennisplan. Framför huset byggdes en fontän som man fortfarande kan ana. Vid stranden låg badhus och båtbrygga. På tomten fanns en byggnad med stall som även innehöll bostad för kusken - gårdskarlen. Villan uppfördes omkring 1885. Flaggmaskinist Hjalmar Svärdell och hans hustru Adele köpte Villa Ekebo 1930 av Märta Leijdström som var dotterdotter till N. P. Nordström . Även Svärdell använde huset som sommarbostad. Adele sålde huset 1938 då hon blivit änka.*

Foto efter målning som tillhör familjen Robért. Målningen är inte en direkt avbildning. Vissa hus har flyttats av konstnären för att de skulle komma med på bilden. (Blm FRS 03)

1944 köptes villan av Valfrid Robért. Familjen Robért som så småningom fick fyra barn bodde i undervåningen. Övervåningen hyrdes av familjen Strelert. En annan hyresgäst familjen Håkansson bodde i ett litet hus på tomten. Villa Ekebo var stort och ganska omodernt även om det fanns en vattentoalett inne. Det var tungt för fru Robért att sköta hushållet och eldning och andra sysslor så Valfrid Robért ansökte om att få modernisera huset.** Byggnadsnämnden godkände ansökan om ventilation och pannrum anordnades enligt vissa paragrafer i byggnadsstadgan***
Familjen bestämde sig emellertid istället för att flytta till ett egnahem på Ekeberg.


 

Fest på glasverandan på 1930-talet. Foto privat.(Blm OF 03161) 

Huset nyttjades som förråd då Kungsmarken byggdes och därefter sprängdes det i luften av Karlskrona stad.*

Karta

Källor
 *Uppgifterna och fotografier Agneta Ledung barnbarn till H och A Svärdell. ** Uppgifterna och fotografier familjen Robért 2013. (Blm A203)
 *** Byggnadsnämndens protokoll 1949-11-02


Rester av dammen syns fortfarande liksom några husgrunder. Foto C. Albinsson, Blekinge museum (Blm Db 2013-0809)