Blekinge museum

Eksund


Troligen är bilden tagen 1912 i samband med att vattenledningen drogs till villan. (Blm OF 03146)Foto Karin Nilsson, Blekinge museum 2014

Längst ut på Lindesnäs ligger Villa Eksund. Huset byggdes av bryggaren Anton Ohlsson 1910 på mark som tillhörde stadsfarmen Lindesnäs och som vid denna tidpunkt arrenderades av familjen Langwagen. Anton Ohlsson betalade 150 KR i årsarrende för marken. Under 1912 drogs vattenledning in i bostadshuset och arrendet höjdes. Enligt en släkting trivdes inte familjen med skjutandet från skjutbanan tvärs över viken så 1918 flyttade de in till Karlskrona och konditor A H Holmer övertog arrendet. Marken friköptes av I Lund troligen 1945.
(Uppgifter om villan och fotografier lämnade av Agneta Lambert-Olsson)

Adress: Kvarteret Prästkragen 7 (tidigare Violen 2),
Lindesnäsvägen 25 (klicka för karta).