Blekinge museum

FridhemVilla Fridhem fotograferad av Gun Wilstadius, Blekinge museum 1968. (Blm A 21139)
Plan över villa Fridhems trädgårdsanläggning. Original i Karlskrona kommunarkiv.


Villan uppfördes av stadsingenjör Hjalmar Thedenius 1883. Det var en imponerande anläggning med park och trädgårdsmästarebostad. Under vissa perioder bodde familjen här permanent men flyttade senare till Bergåsa och nyttjade då Fridhem som sommarvilla. (2)
1982 förordade plankontoret i Karlskrona kommun bevarande av Fridhem och grannvillan Tomtebo med anledning av byggnadernas stora miljömässiga kvaliteter. Samma år begärde byggnadsnämnden rivningstillstånd. Länsmuseet yttrade sig och påpekade
Villa Fridhems kulturhistoriska värde som en tidstypisk representant för 1800-talets villaarkitektur med uthus och trädgårdsanläggning. 1983 såldes Fridhem till en privatperson.
Strax därefter revs villan och radhus uppfördes på tomten vid 80-talets mitt.På tomten finns idag radhus. Foto C. Albinsson, Blekinge museum ( Blm Db 2013 0802)

Tidigare benämningar
Stadsäga 158, farmen AO a och b 

Adress: kvarteret Sunnadal, Ekebovägen (klicka för karta).