Blekinge museum

Grindvaktar-bostället


Grindvaktarbostället uppfört 1868, fotograferat av Olle Olson ca 1950, Föreningen Gamla Carlscronas arkiv. (Blm OOS 003)

På stadens mark fanns flera grindar, vars huvudsakliga uppgift var att hålla betande djur på plats. Att öppna och stänga grindarna var en viktig uppgift och speciella grindvaktare anställdes för sysslan. I Karlskrona veckoblad från år 1868 kan vi läsa att...
Åt Grindvaktaren har staden nära Yttre Brunn låtit uppföra en bostad snygg men icke prålig…
Den siste grindvakten som var bosatt här är sannolikt grindvakten Aron Pettersson som dog 1902.

Stugan flyttades ca 100 m till tennisbanorna vid Klinteberga för att fungera som kansli åt Karlskrona tennisklubb, som invigde sina banor  här 1960. Huset revs efter att KTK flyttat verksamheten till Rosenholm 2006.

Karta

Källor
Karlskrona stads församlingsbok 1900-1909
Göran Mårtensson, Föreningen Gamla Carlscrona