Blekinge museum

Gräsvik
Farmens läge utsatt på en nutida karta. Gis-bearbetning Stefan Flöög, Blekinge museum.


Farmen Gräsvik samt plan över gödselupplagsplatser i närheten. Kartan daterad 1891. Verksamheten flyttades till renhållningsverket på Gullberna.


Farmen Gräsvik anlades omkring 1875 och benämndes från början ”Svinanstalt”. Den låg sydöst om den nuvarande bron till Arnö. 1908 såldes anläggningen med boningshus, stall, hönshus, svinstall, ladugård m.m. till Karlskrona stad av slaktaren Anders Johansson. I området växte en villastad fram som till stor del befolkades av officerare från det närbelägna Grenadjärregemente vars kasernområde som också kallas Gräsvik hade upplåtits till Kronan 1902.

Karta