Blekinge museum

GullabergFoto Olle Olsson i Gamla Carlscronas samlingar. (Blm OOS 15)

Byggnadsritningarna till villa Gullaberg som finns i Karlskrona kommuns arkiv är daterade 1907. Det är oklart vem som lät uppföra villan men enligt 1909 års adresskalender bodde familjen Esbjörn där. Villan ägdes av Selma Klingvall mor till Annie Esbjörn, som också hon bor i huset. Efter hennes död övergår ägandet till dottern Annie. Materialförvaltare Esbjörn dör 1936 och hans hustru Annie bor kvar ytterligare några år in på 1940-talet. Därefter används villan till nödbostäder. Villan rivs i samband med att bostadsområdet Marieberg uppförs.

Karta