Blekinge museum

HedvigsdalFoto Ingmar Atterman 1954, Blekinge museum. (Blm A1762)

Längst norrut vid vägen till Lyckeby och gränsen in till stadsjorden fanns grinden Röda Led och Rödaledsfarmen. I senare tid kallades farmen Hedvigsdal. Farmen har ännu ett namn. Sigvard Mattsson berättar i en intervju att gården i folkmun kallades Torpastället.
På samma plats som boningshuset till farmen Hedvigsdal låg fanns även den grindvaktstuga som kan ses på Bursies karta över Gullberna från 1704.

En av arrendatorerna var smeden och djurläkaren Johannes Sandström. Efter honom kom sonen Alfred Ferdinand Sandström och därefter Hans Johanson.1928 flyttade trädgårdsmästare Johan Albert Hugo Johansson in som arrendator. Han odlade grönsaker som såldes på torget. En av hans söner var Sten Johansson som blev uppskattad ridlärare i Karlskrona Lyckå ridklubb och som senare drev Johannishus 4-H gård.
Huset revs 1961.

Karta

Benämningar
Rödaledsfarmen Littera G
Hedvigsdal
Torpastället
Stadsäga 157