Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.

Stäng
Nyheter & Pressinfo
Blekinge museum

Stadsfarm

Karlskronas stadsfarmer - ett kulturhistoriskt arv att slå vakt om

Alla svenska städer grundade före 1850 förfogade över landområden utanför det bebyggda stadsområdet så kallade stadsjordar. Marken kunde bestå av åker, äng, betesmark och skog.

I samband med Karlskronas grundläggning startade en process för att anskaffa mark som kunde läggas under staden och nyttjas framför allt som betesmark till stadsbornas djur. Hemman på Inre och Yttre Vämö löstes in av Kronan och doneras till staden.

Begreppet stadsfarm

I början av 1800-talet delades Yttre Vämö in i ett 40-tal farmar som bortarrenderades. Arrendatorn ägde huset men arrenderade marken av staden. Här bedrevs i huvudsak jordbruk och trädgårdsodling.

Karlskronaborna upptäckte i slutet av 1800-talet att de idylliska områdena längs vattnet också lämpade sig utmärkt som plats för sommarvillor. Flera storslagna villor uppfördes. Många med parkliknade trädgårdar, stall, tjänstebostäder och växthus. Till och med tennisbanor anlades.

Några sådana exempel är NP Nordströms Ekebo och Hjalmar Thedenius Fridhem.

Under 1800-talet börjar man även exploatera stadens mark för andra syften. Järnvägen byggs, Bergåsa och Lindesnäs villasamhällen växer fram. Bostadsområden på Marieberg, Ekeberg och Mariedal byggs. Ålderdomshemmet Ekliden anläggs. Gullberna sjukhus uppförs…

Idag finns inte mycket kvar av de gamla farmarna. Några få hus är allt som återstår. Skönstavik, Mariedals farm, Villa Bokeliden insprängd i Mariebergs bostadsområde, Villa Lorensberg, Villa Vik och några till.

 

 


Blekinge Museum

Borgmästaregatan 21
371 35 KarlskronaTelefon

Växel 0455 - 30 49 60
Reception 0455 - 30 49 85E-POST

Blekinge museum

Föremålsmagasinet Rosenholm

Skrädderivägen 3
371 55 KarlskronaTelefon

Växel 0455 - 30 49 60
Föremålsmagasin 0455 - 30 49 75E-POST

Föremålsmagasinet

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att löpande få information om allt som händer på museet!

När du anmäler din e-postadress godkänner du samtidigt att museet får använda den för att informera om våra verksamheter och evenemang.
Följ på Facebook  Blekinge Museum

Instagram Följ på Instagram