Blekinge museum

Höganäs/Oxhagen Modell tillverkad av Stig Larson. Foto Morgan Olsson


Ur familjen Schollins fotoalbum

Byggnadsritning till villa uppförd 1895 av fabrikör Ernst Schollin. (Karlskrona kommunarkiv)

Farmen kallades Oxhagen fram till och med 1902.
Namnet Oxhagen hade alla farmer som benämndes med bokstäverna X-AB d.v.s. området väster om landsvägen från gränsen mot Silltorp till Sunna Backe. Namnet kommer av att platsen användes som betesmark av stadens slaktare. När slaktarämbetet inte längre ville betala avgiften, arrenderades marken i stället ut till handelsman Isak Bergman och trädgårdsmästare Holmberg 1797.
Campingplatsen Skönstavik anlades på farmen Höganäs ägor under 1930-talet. Anläggningen drevs av då av Blekinge turistförening.(2)
1933 planerades en del av farmen Höganäs för kolonilotter men i stället byggdes ett antal mazonitestugor här.
En Karlskrona-spårvagn, ”motorvagn nr 5”, stod uppställd på farmen under några år. Den kom dit 1950 och användes först av IOGT och sedan av Länkarna. Den skrotades 1960.

Farmen Höganäs byggnader jämnades med marken i juni 1965.

Några arrendatorer
Handelsman Isak Bergman
Kammarrådet Hackson
Apotekare Kraak
1883-1893 Rektor C A Nerman
1894-1919 Fabrikör E Schollin
1919-1926. E Schollins sterbhus, konsulinnan Louise Schollin
1931-1943 Fru Nina Hoffman, Rami-magasinet.
1944-1947 Adrian Svensson
1945 Köpman Alf Scholin (Schollin?) Huvudbyggnad o garage, Höganäs.

1946-1947 Köpman Sigge Sandberg
1948-1955 IOGT och SGU

Karta

Benämningar
2:a och 3:dje farmen i Oxhagen Littera Y, Z
Oxhagen
Höganäs
Stadsäga 161
Källor
1) Handlingarne rörande den till Karlskrona stad donerande Jords odling och fördelning på Tomterne s 262)
2) BLT 15/6 1939