Blekinge museum

Intaget

Intaget
Detalj ur karta från 1949

Idag finns endast några träd och buskar på en kulle i närheten av parkeringsplatsen vid Intagsvägen i Backabo kvar av farmen Intaget vars siste arrendator trädgårdsmästare Yngve Svensson sålde skörden härifrån i sin grönsaksaffär på Drottninggatan 26 i Karlskrona.(1)

En del av stadsjorden som arrenderades ut före laga skiftet var Intaget eller ”Adamsons intag” som det kallades efter arrendatorn handelsman Carl Hindrik Adamson. Adamson hade övertagit arrendet efter avlidne brukspatron d´Ailly som påbörjade sitt arrende 1794.
Inom Adamsons arrendetid (1802-1824) överfördes arrendet på hans son O. Adamson och mågen amiralitetsmajoren Fornell(2). Från 25 mars 1825 arrenderades den av handelsmannen Svensson.(3)

När arrendator Nils Öhlander dog 1874 och annonserades farmen ut i Blekingsposten.
 

Blekingsposten 10.2 1874.

I april 1884 förstördes husen och all lösegendom totalt genom en eldsvåda. Farmen arrenderades då av åkaren Ola Abrahamsson. 1979 försvann Intaget för gott.

Under namnet brukades
Östra Intaget Littera I
Västra Intaget Littera K
5:e farmen i Trekanten Littera P
Trädgårdsfarmen Littera H

Källor
(1) Uppteckning BLM A 202
(2) Handlingarne rörande den till Karlskrona stad donerande Jords odling och fördelning på Tomterne s 148, 283)
(3) Drätselkommissionens protokoll 1822

Adress: Intagsvägen (klicka för karta).