Nyheter & Pressinfo
Blekinge museum

Landskapsbild. Kullen i Västra Vång

ARKEOLOGI I FOKUS!

Med arkeologin i fokus!

Kursen startar vid 14 anmälningar och inkluderar fyra obligatoriska föreläsningar, inklusive heldagsexkursion, kostnad 650 kronor per person.
Information Pia Marcolin 0705 624 114 pia.marcolin@sensus.se

Väljer du att gå på enstaka föreläsningar kostar det 150:-/gång. Alla föreläsningar sker i Kulturcentrums hörsal, Ronneby.

21 mars 18.00. Entré 150 kr
Museipedagog Ola Palmgren, Blekinge museum
Från Hedenhös till storgårdsdrift.
Förkärlabygden lämpar sig väl som studieobjekt för den som vill lära sig läsa ett landskap. Vilka berättelser kommer fram om vi väger samman gravar från olika tider, den odlade marken, vägar och bebyggelse.

4 april 18.00. Entré 150 kr
Arkeolog, fil. dr Björn Nilsson, Lunds universitet
Kulturlandskapen under ytan.
Föreläsningen fokuserar på spår av en mänsklig kultur som idag befinner sig under havsytan i Ronneby kommun. Hur ser de ut? Hur kompletterar de den kulturhistoriska berättelsen på torra land? Hur vårdar vi detta landskap idag och i morgon?

18 april 18.00. Entré 150 kr
Arkeolog Martin Hansson, Lunds universitet
När landskapet blir riksintressant

Bygden kring Johannishus och Listerby åsar omfattar både hårt nyttjande och närmast konserverade landskapsavsnitt. Ny kunskap om en bygd kan förändra bilden på olika sätt. Att läsa landskapet blir plötsligt likvärdigt med att besöka miljöer, uppleva dem och konsumera dem…

2 maj 18.00. Entré 150 kr
Byggnadsantikvarie Jimmy Juhlin-Alftberg, Blekinge museum
Stadslandskapets årsringar.
Tätorternas historia är inte sällan mångskiftande, vilket i högsta grad gäller fallet Ronneby. Föreläsningen ger inblickar i skeden som präglar utvecklingen och avsatt ännu synliga spår i både tätortens kärna och periferi.

OBS! Exkursionen endast för anmälda kursdeltagare.
Exkursion 9 maj 10.00 – 17.00. Vång

Vägledda av arkeolog går vi på jakt efter lämningar och spår. Diskussioner sker utifrån de spår som påträffas. Vem vet vad vi hittar? Egen bil-samåkning. Lunch och fika medtages enskilt.

Arr: Blekinge museum, Sensus studieförbund och Kulturcentrum i Ronneby.

 


Blekinge Museum

Borgmästaregatan 21
371 35 KarlskronaTelefon

Växel 0455 - 30 49 60
Reception 0455 - 30 49 85E-POST

Blekinge museum

Föremålsmagasinet Rosenholm

Skrädderivägen 3
371 55 KarlskronaTelefon

Växel 0455 - 30 49 60
Föremålsmagasin 0455 - 30 49 75E-POST

Föremålsmagasinet

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att löpande få information om allt som händer på museet!

Följ på Facebook  Blekinge Museum