Blekinge museum

Klinteberga/Vallen
Foto Gun Wilstadius, Blekinge museum 1968. (Blm A 21151)

Trädgårdsmästare Einar Nilsson fotograferad av Eric Olsson 1964, Blekinge museum. (Blm Oba 1713)

Vallen blev den första farmen på inre Vämö. Den etablerades 1861 och kallades då Nya Farmen. I en annons samma år i Blekingsposten beskrivs den som en nyanlagd farm som sträcker sig från bron vid Hvita Krog västerut mellan landsvägen och sjön till Näktergalsdalen. Farmens förste arrendator blev kammarjunkare B.V. af Klinteberg som arrenderade den fram till sin död 1874. Den siste arrendatorn trädgårdsmästare Einar Nilsson övertog arrendet efter sin far Jonas Nilsson.
Platsen kallades Vallen efter sitt läge men fick senare även namnet Klinteberga efter en av dess arrendatorer.
Ruth och Einar Nilsson blev de sista innehavarna av Klinteberga handelsträdgård som revs 1970.

Karta

Benämningar
Vallen
Klinteberga
Nya Farmen
Stadsäga 144