Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.

Stäng
Nyheter & Pressinfo
Blekinge museum

Religionsutövning

Amiralitetskonsistoriet i Karlskrona skrev i december 1717
till kungen i Lund och frågade hur man skulle göra med de
judar och muslimer som befann sig i Blekinge och som ville
utöva sin religion. Svaret de fick från ombudsrådet
Cronhielm lästes upp vid ett sammanträde i februari 1718.

...de från Turkiet hitkomna Judar och Turkar må tillåtas att öfva gudstienst samt de förre sådana Ceremonier som de vid omskärelse pläga bruka jämtväl ock om deras begravning där någon af dem döö skulle hvilket ärende herr Baron och Ombudsrådet i underdånighet berättat för hans Kongl. Mayt, och  förnummit hans Mayt:s nådiga meningar och villia vara, det berörda Judar och Turkar fuller intet bör betagas inom lykta dörrar at öfwa deras gudtjänst jämtväl Judarna att låta sina barn inom lyckta dörrar omskära emedan de inte som undersåtar utan som främmande sig här i landet uppehålla. Hwarföre dem ock bör efterlåtas att på någon tienlig plats utom staden at begafva deras döda.

Dock vore både gudi och K-n behagligt om prästerskapet med goda skähl övertala någon att antaga den Christna läran ock låta barnen döpas...

Konsistoriet beslutade att sända en kopia av
brevet till borgmästare Elers för att hans skulle
informera stadsfiskalen om deras seder och
bruk samt rättigheten att utöva gudstjänst
bakom stängda dörrar.


Genom ett beslut av Karl XII fick judar
och muslimer för första gången tillstånd
att utöva sin religion i Sverige 1718.

Motivet för dessa var att de
var främlingar och inte undersåtar.

De fick utöva sina religioner bakom
stängda dörrar och rätt att begrava sina

döda på en lämplig plats. Judarna fick även
omskära sina barn.

Men kungen menade även att det
vore bra om prästerna kunde övertala
dem att låta döpa sig som kristna.

Fullställdig religionsfrihet infördes
i Sverige 1952.

 

 

Bildtext

Bildinfo


Ur Amiralitetskonskonsistoriets protokoll
19 februari 1718. Landsarkivet, Lund.

×


Blekinge Museum

Borgmästaregatan 21
371 35 KarlskronaTelefon

Växel 0455 - 30 49 60
Reception 0455 - 30 49 85E-POST

Blekinge museum

Föremålsmagasinet Rosenholm

Skrädderivägen 3
371 55 KarlskronaTelefon

Växel 0455 - 30 49 60
Föremålsmagasin 0455 - 30 49 75E-POST

Föremålsmagasinet

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att löpande få information om allt som händer på museet!

När du anmäler din e-postadress godkänner du samtidigt att museet får använda den för att informera om våra verksamheter och evenemang.
Följ på Facebook  Blekinge Museum

Instagram Följ på Instagram