Blekinge museum

KogubbestuganKogubbestugan fotograferad i början av 1900-talet. (Blm E 02173)


Akvarell av Wilhelm Johansson Benninge målad 1934. Bilden finns i Blekinge museums samlingar.

Kogubbar, kovaktare eller mulbetesbetjänter kallades de som tog hand om betesdjuren på Vämö. Kogubbestugan som förmodligen är från 1700-talet har använts som bostad åt bland andra grindvakten och kovaktaren. Den räknades också som ett av grindvaktarboställena.
I brandförsäkringshandlingar från Städernas allmänna brandstodsbolag år 1831 kan vi läsa att ” Grindvaktarebostället Kogubbens kallat” är ett boningshus av timmer panelat och i gott stånd med två våningar och torvtak.
Under en tid 1904-1910 fungerade det som ett barnbördshus för ogifta mödrar och var även epidemisjukhus under koleraepidemin på 1800-talet. Då Sunnavägen byggdes låg stugan i vägen och i mitten av 1930-talet flyttades huset till Mörtsjöåsen där det fortfarande finns kvar. Ladan som tillhörde huset flyttades till Vämöparken.

Källor
Föreningen Gamla Carlscronas årsbok 2011
Mantalslängder,
Brandförsäkringshandlingar.

Karta

Benämningar
Kogubbestugan
Kovaktarbostället
Första Grindvaktarbostället

Adress Kvarteret Automobilen