Blekinge museum

Lindesnäs/SunnaLindesnäs villasamhälle 1924. Korna tillhör möjligen stadsfarmen Sunnadal. (Blm OF 03200)

Här låg ursprungligen gården Sunda som löstes in av staten 1698 för att tillsammans med gården Sillemåla och byn Gullbernatorp bli betesmark för karlskronabornas kor och hästar.

Vandrar du i sommardan
från den kvavfa örlogstan
följer tre kvarts timma trägen
kommer du vid Oscarsvärn
till en bro av sten och järn

Här du ser på venster hand
skjuter ut en uddig strand
där i solens strålflod bada
tvenne villor och en lada
i en ram af löf och gräs
denna plats är Lindesnäs

Två strofer ur en dikt av Otto Fredrik Werkström från omkring år 1900.

På platsen för det villasamhälle vi idag kallar Lindesnäs uppfördes i slutet av 1800-talet två villor på ägolotten AE Sunna.
Det var också ungefär vid denna tid man började kalla området Lindesnäs.
De två villorna som omtalas i dikten har fastighetsbeteckningen Resedan 19 (tidigare Resedan 18) och Nejlikan 2.

Innan villorna byggdes brukades Sunna som en farm. På Ljunggrens karta från 1855  ser vi en gårdsanläggning som bör ha legat ungefär mitt emellan de två villorna. En lada från anläggningen fanns kvar till 1936 och kan skymtas till höger i bilden högst upp från 1924.
1862 annonseras om 20 års arrende för farmen Sunna med 12 tunnland mark och byggnader i gott skick. (Annons ur Blekingsposten)

1866 utbjuds farmen återigen. Den som är intresserad hänvisas till Löjtnant Psilandersköld.

Troligen övertar FH Wolff arrendet då, eftersom han året därpå 1867 hyr han ut” Sunna Trädgård” med boningsrum på ett eller flera år. 1884 bortarrenderas hela farmen.

Resedan

Villan på Ängsvägen 7 (Kvarteret Resedan) fotograferad av
Hugo Smitt i augusti 1896.(Blm HS 085)

Fritz och Ellen Ericsson

Folkskollärare Fritz Ericsson och hans hustru Ellen köpte villan 1919 av kyrkogårdsföreståndare J A Langwagen. Delar av tomten som ursprungligen arrenderades friköptes 1936. Fritz (1878-1964) var lärare på Tullskolan. Ellen (1884-1952) var utbildad kantor. Tillsammans fick de sönerna Gunnar (1909-1960) och Ragnar (1913- 1944). Fritz bodde kvar i villan fram till sin död 1964 då den såldes eftersom arvingarna inte bodde i Karlskrona.

 

I trädgården. På andra sidan vägen skymtar stadsfarmen Sunnadal

I villan fanns fyra lägenheter. De två på bottenvåningen var hopslagna till en lägenhet där ägarna bodde. De två andra hyrdes ut. Fritz och Ellen hade odlingar och fruktträdgård på ägolotten. De hade även bin och höns.


 Ellen Ericsson i köket

 


 Ragnar Ericsson med kamrater ca 1925

Ägare därefter: Astrid Olsson, lagfart 1964
Torsten och Edit Löfgren, lagfart 1965
Edit Viola och Karl Göran Victor Löfgren, lagfart 1980
Nuvarande ägare: Per Ola Håkansson, lagfart 2011

Museet har fått uppgifter om livet i villan och tillfälle att kopiera bilder ur familjens fotoalbum av Fritz och Ellens barnbarn Heléne Åstrand.Foto Karin Nilsson, Blekinge museum 2014

Adress: Kvarteret Resedan, Ängsvägen 7 (klicka för karta)

Nejlikan

Villan uppfördes 1893 av Rosali Langwagen.Rosali som då även stod som arrendator av farmen Lindesnäs. Rosali var gift med kyrkogårdsföreståndare Johan August Langwagen. Nuvarande ägare berättar att det tidigare fanns flera längenheter i huset som alla beboddes av släktingar. Villan är idag ombyggd både exteriört och interiör men fortfarande kvar inom samma familj.Foto Karin Nilsson, Blekinge museum 2014

Foto Karin Nilsson, Blekinge museum 2014
Porträtt. Kyrkogårdsföreståndare Johan August och Rosali Langwagen med barn. Foto privat.

 

Målningen visar villan omkring sekelskiftet 1900. Målning av Otto Fredrik Werkström. Målning privat

Adress: Kvarteret Nejlikan 2, Lindesnäsvägen 11 (klicka för karta)

CharlottenbergFoto Karin Nilsson, Blekinge museum 2014

Villa Charlottenberg är en av de första villorna som byggdes på Lindesnäs. Den är troligen uppförd av poliskonstapel Carl Johan Berg i början av 1900-talet och möjligen fick den sitt namn efter dottern Charlotte. Det bör ha varit en sommarvilla eftersom ägaren även hade en fastighet i staden. Villan ägdes efter C J Bergs död av hans hustru och senare av sonen.

Adress: Kvarterét Prästkragen 2, Lindesnäsvägen 15 (klicka för karta).

Eksund


Troligen är bilden tagen 1912 i samband med att vattenledningen drogs till villa. (Blm OF 03146)

Längst ut på Lindesnäs ligger Villa Eksund. Huset byggdes av bryggaren Anton Ohlsson 1910 på mark som tillhörde stadsfarmen Lindesnäs och som vid denna tidpunkt arrenderades av familjen Langwagen. Anton Ohlsson betalade 150 KR i årsarrende för marken. Under 1912 drogs vattenledning in i bostadshuset och arrendet höjdes. Enligt en släkting trivdes inte familjen med skjutandet från skjutbanan tvärs över viken så 1918 flyttade de in till Karlskrona och konditor A H Holmer övertog arrendet. Marken friköptes av I Lund troligen 1945. (Uppgifter om villan och fotografier lämnade av Agneta Lambert-Olsson).

Adress: Kvarteret Prästkragen 7 (tidigare Violen 2),  Lindesnäsvägen 25 (klicka för karta).