Blekinge museum

Lilla Mossen

 

Lilla Mossen 2014. Foto Karin Nilsson, Blekinge museum.

Längs Ronnebyvägen i anlutning till Mariedals bostadsområde ligger denna stuga som kallas Lilla Mossen. Det är en så kallad enkelstuga som bör ha uppförts under 1800-talets första del. Den ligger på farmen Mossens mark och har troligen tidigare haft någon anknytning till Mossen möjligen som arbetarbostad. I senare tid ägdes huset av Karlskrona stad. Från 1918 och fram till 1943 bodde stadsarbetaren Alfred Gustafsson med familj här. Efter honom kom Oscar Hjalmar Hasselberg(1901-1977) med familj till stugan. Han var anställd av kommunen. Sonen Arne som även han bodde i stugan som barn berättar att familjen hade gris, duvor och ankor. Föräldrarna arbetade ibland hos bönderna i närheten. Modern brukade till exempel gallra betor. Fadern hjälpte också Anna och Greta som drev farmen Mossen med en del sysslor. Oscar Hasselberg bodde här fram till sin död 1977.
Bo Jönsson som hyr stugan idag berättar att han hyrt den sedan 1980-talet och att han inte bor i den utan att den fungerar som en mötesplats och att han tycker det är viktigt att ta hand om huset så att det får vara kvar.
(Telefonintervjuer med Arne Hasselberg och Bo Jönsson 11 mars 2014).

Karta