Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.

Stäng
Nyheter & Pressinfo
Blekinge museum

Östra delen av Agdatorpsdalen, häll med skålgropar och rännor i förgrunden. Nättraby 100.

Buatorpsområdet

Nättraby 54:2 m.fl.

Vid Buatorp i norra delen av Agdatorpsdalen är en vacker beteshage med vidkroniga ekar.Här låg en gång en av de två gårdarna i Buatorp men här är också en förtätad bronsåldersmiljö. Vettande mot den odlade dalgången ligger några stora gravrösen och stensättningar. Ett tiotal block med skålgropar bildar en halvcirkelformig avgränsning av beteshagens södra och östra del. Vanligen är bara en enstaka eller några få gropar inknackade på den högsta delen av blocken, vilka i några fall är ett par meter höga., i andra fall bra sticker upp ett par decimeter ovan grässvålen. Innanför halvcirkeln finns ett lågt block med en mera komplex ristning bestående av 28 skålgropar och 11 rännor som sammanbinder eller utgår från skålgropar.Söderut längs dalen finns flera hällar och block med skålgropar och rännor.

Fornlämningsområdet är inte skyltat och hällristningarna är inte imålade.


Blekinge Museum

Borgmästaregatan 21
371 35 KarlskronaTelefon

Växel 0455 - 30 49 60
Reception 0455 - 30 49 85E-POST

Blekinge museum

Föremålsmagasinet Rosenholm

Skrädderivägen 3
371 55 KarlskronaTelefon

Växel 0455 - 30 49 60
Föremålsmagasin 0455 - 30 49 75E-POST

Föremålsmagasinet

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att löpande få information om allt som händer på museet!

När du anmäler din e-postadress godkänner du samtidigt att museet får använda den för att informera om våra verksamheter och evenemang.
Följ på Facebook  Blekinge MuseumInstagram Följ på Instagram