Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.

Stäng
Nyheter & Pressinfo
Blekinge museum

Hällristning vid Bussevik

Torhamn 117.

Hällristningen vid Bussevik registrerades först 2008. Den består av tre ristningsytor, belägna på en mot öster sluttande häll, nedanför vilken är ett mindre, nu utfyllt sankområde. Ristningen omfattar 16 skeppsfigurer, tre fragment samt fyra skålgropar. Samtliga skepp är av enkellinjetyp. Några har bemanningsstreck. I fyra fall har stävarna spiralform. Ett skepp har stäv med djurhuvudform.

Platsen är högt belägen och ingår i den höjdrygg, som avgränsar Torhamnslandet mot Hallarumsviken. Nivåskillnaderna mellan strand och höjdplatå är betydande. En mindre av svämsediment uppfylld, flikig sprickdal med ännu hävdad odlings- och betesmark skär genom området. I öster begränsas dalsänkan av en bergklack. Ristningsytan finns på baksidan av denna. Ovanför förkastningsbranten i väster finns ett gravfält, några ensamliggande stensättningar och ett röse, vilka ingår i ett stråk med gravanläggningar utmed bergen längs Hallarumsviken.

Hällristningen ligger på tomtmark och är inte tillgänglig för besök.


Blekinge Museum

Borgmästaregatan 21
371 35 KarlskronaTelefon

Växel 0455 - 30 49 60
Reception 0455 - 30 49 85E-POST

Blekinge museum

Föremålsmagasinet Rosenholm

Skrädderivägen 3
371 55 KarlskronaTelefon

Växel 0455 - 30 49 60
Föremålsmagasin 0455 - 30 49 75E-POST

Föremålsmagasinet

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att löpande få information om allt som händer på museet!

När du anmäler din e-postadress godkänner du samtidigt att museet får använda den för att informera om våra verksamheter och evenemang.
Följ på Facebook  Blekinge MuseumInstagram Följ på Instagram