Blekinge museum

LugnadalBostadshuset på 1940-talet (Blm SLS 5)

Lugnadal på 1940- talet, då den brukades av trädgårdsmästare Sten Olsson.(Blm SLS 44)

Farmen Lugnadal dit länsträdgårdsmästare Jöns Peter Olsson flyttade 1879 hade länge brukats av trädgårdsmästare. I början av 1800-talet verkade trädgårdsmästare Holmberg här. Farmen kallades i skifteskartan från 1821 för 4:e farmen i Oxhagen eller Holmbergs Intag Littera A A och på kartan syns trädgårdsanläggningarna tydligt.
Farmen beskrivs 1822 som en fruktbar dal med vackert läge. Man påpekar också att den del trädgårdsmästare Holmberg förut innehaft är väl odlad och med staket instängd.
Innan Olsson kom hit hade familjen Svenson, först trädgårdsmästare Carl Svensson och efter hans död, hans hustru Elin med döttrar drivit trädgårdsmästeri här.
J P Olsson efterträddes 1922 av sin son Sten Olsson och 1944 flyttade trädgårdsmästaren Hugo Johanson dit. Därefter hyrdes huset ut till Reinhold Sundberg som var anställd av Karlskrona stad. När denne flyttade till ett eget hus 1961 beslutade staden att riva hus och uthus för att få bort en ”störande fläck” vid den nya bensinstationen och det planerade motellet!!

”Äntligen får jag skriva av mig detta! Jag vet inte hur det hela började, men jag minns stadsfarmen Lugnadal som en plats jag lärde mig att älska när jag åkte förbi som barn.
Så plötsligt en dag var farmen borta, riven, puts väck. Då 1961 var det inte så populärt med gamla byggnader, frågan är om det är så mycket bättre idag. Men visst kändes det tomt när farmen var borta. I BLT den 3 oktober 1961 skrev signaturen Gry under rubriken
”Hundraåriga Lugnadal rives, skamfläck som försvinner” Jag citerar ur texten: ”Undan för undan förlorar stads- och landskapsbilden sitt utseende. Saneringsbyggen och försköningssträvanden gör sitt för att utplåna det gamla och vanda.
Och nu kommer snart en ”skamfläck” att försvinna vid västra utfarten till Karlskrona. Det är det över hundraåriga bostadshuset på stadsfarmen Lugnadal som ska rivas för att få bort en störande fläck intill IC:s nya servicestation och det tilltänkta motellet därintill- Lugnadal var på sin tid bostad för den förste länsträdgårdsmästaren hos hushållningssällskapet i Karlskrona, men övertogs senare av Karlskrona stad som var ägare till jorden”
Vaddå skamfläck? Huset stod inte i vägen för någon, tomten är fortfarande obebyggd, trettiotvå år senare, åtminstone på den plats där bostadshuset och de huvudsakliga ekonomibyggnaderna stod. Och vart tog det vackra namnet Lugnadal vägen? Bortträngt och glömt. Ett typiskt stadsfarmsöde i Karlskrona. Och det var samma eviga mekanism, den inbyggda miljöns perpetuum mobile, när färgen börjar flagna, ja då skall det rivas så att det står härliga till…”

Ur insändare skriven av Stig Larson publicerad i BLT 5/6 1993

Karta

Benämningar
4:e farmen i Oxhagen Littera AA
Holmbergs Intag
Lugnadal