Blekinge museum

Marieberg

 

Villa Marieberg syns bakom bilarna. Foto Olle Olsson ca 1950, Föreningen Gamla Carlscrona. (Blm OOS06) I

Det finns ett par ritningar i Karlskrona kommunarkiv som visar villa Marieberg, eller som det står på den första ritningen ”Villa vid Sunna”. Byggnadsritningen fastställdes 1889. Husets förste ägare var handlare Emil Theodor Berg i Karlskrona. Redan fem år senare begär han att få bygga till villan som då kallas ”villan å farmen Marieberg” Kan villan ha fått sitt namn efter hans hustru Olga Maria? Vid denna tid fanns också trädgårdsmästarbostad och växthus som så småningom byggdes ut med flera växthus. Familjen bodde inne i staden, men drängar och trädgårdsdrängar med familjer var bosatta på adressen enligt husförhörslängden. Handlare Berg dog 1895 då han var mitt uppe i planerna på att utveckla trädgårdsmästeriet. Sterbhuset fortsatte att äga anläggningen fram mot 1920-talet. Därefter tillhörde arrendet ritare R.C. Svensson.
Enligt 1938 års fastighetskalender ägdes villa Marieberg av S. A. Pettersson, flaggunderofficer i reserven. Handelsträdgården tillhörde handelsträdgårdsmästare Johan Persson som flyttade dit 1922. Trädgårdsmästare Johan Persson flyttade omkring 1946 till Lyckeby där han drev handelsträdgård några år. Byggnaderna revs i samband med uppförandet av Mariebergs nya bostadsområde ca 1950.


I fotot på Mariebergs bostadsområde anas handelsträdgården i bildens mitt. Foto Olle Olsson ca 1950, Föreningen Gamla Carlscrona. (Blm OOS025).

Karta