Blekinge museum

MariedalFarmen Mariedal till höger och farmen Casa Nova till vänster. Fotografi från 1900-talets början. (Blm OF 03136)

Mariedal är den enda egentliga kvarvarande stadsfarmen, även om det som idag återstår endast är ett bostadshus, ett uthus och allén fram till gårdsanläggningen.
Under 1800-talet brukades Mariedal tidvis tillsammans men andra farmar. Den 21 september 1854 utauktioneras Mariedal samt Casa Nova och Mossen av gästgivare Sjöbergs sterbhus. Troligen är det då som Peter Magnus Thunberg (1815-1880) övertar arrendet av Mariedal. Peter Magnus var född i Småland och son till en dragon. 

Fyra från höger står postiljonen Anders Trulsson som övertog arrendet efter sin svärfar, skjutsföreståndaren Peter Magnus Thunberg den 1 oktober 1880. Anders var född 1838-06-27 i Rödeby socken och död 1894-02-17. Här står han tillsammans med familj och tjänstefolk. (Foto familjen)

Den 4 april 1880 utannonseras Mariedal åter till försäljning eftersom arrendatorn och skjutsbonden Peter Magnus Thunberg avlidit.

 

Hans dotter Anna Britta Thunberg och mågen postiljon Anders Trulsson blev de som övertog arrende och egendom. Sonen August (f. 1872) tog vid efter honom. Den siste arrendatorn Carl Axel Trulsson (f. 1906) var vid sin död 1982 fortfarande skriven på Mariedal.

Sigvard Mattsson från gården Ryd berättar i en intervju att Carl Trulsson hade körningar åt Karlskrona stad. Vissa dagar kunde de köra timmer. Sigvard minns hur han såg Trulsson och hans dräng sysselsatta vid sluttningen upp mot nuvarande bostadshusen på Kungsmarken…" Där kan jag se dem stapla massaved på våren i norrsluttningen. Nästan kritvitt av vitsippor…"

Efter Trulssons död övertog kommunen fastigheten och lät den stå tom och huset började förfalla. I början av 1990-talet rustades boningshuset upp och nyttjas idag som mötesplats för unga föräldrar.

Karta

Källor

Familjen Trulssson
Sveriges dödbok 
BLMA 202

Benämningar
Mariedal
littera L, M, N, O
1:a, 2:a, 3:e, 4:e farmen i Trekanten
Stadsäga 160