Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.

Stäng
Nyheter & Pressinfo
Blekinge museum

Gullbernavägen

Läsa landskap

I Europeiska landskapskonventionen utrycker man det så här: Landskap är - "ett område sådant som det uppfattas av människor och vars karaktär är resultatet av påverkan av och samspel mellan naturliga och/eller mänskliga faktorer."

Syftet med att "läsa landskap" är att lära sig tolka spår av historien i landskapet. Landskapet kan därför vara ett bra komplement till undervisning i skolan.

Man kan studera många olika företeelser som ger ledtrådar till hur omgivningarna brukats. 

Det kan exempelvis vara:

Vägar

Rösen

Gärdsgårdar

Riksantikvarieämbetets fornsök

Nättraby Vägmuseum 

På Riksantikvarieämbetets hemsida finns flera publikationer du kan ladda ned:

Skötsel av kulturvärden i odlingslandskapet

Landskap åt alla

Läs gärna:

Läsa landskap. En fälthandbok om svenska kulturmiljöer. red Nils Blomkvist. Stockholm 1994 ISBN 91-26-92022-0

Niklas Cserhalmi: Fårad mark. Stockholm 1998

ISBN 97-89-14914-2918

Man kan också läsa:

Tollin, Clas: Ättebackar och ödegärden : de äldre lantmäterikartorna i kulturmiljövården. Riksantikvarieämbetet, 1991

Leif Gren: Fossil åker. Äldre tiders jordbruk - spåren i landskapet och de historika sammanhangen. RAÄ Fornlämningar i sverige 1, 1997


Blekinge Museum

Borgmästaregatan 21
371 35 KarlskronaTelefon

Växel 0455 - 30 49 60
Reception 0455 - 30 49 85E-POST

Blekinge museum

Föremålsmagasinet Rosenholm

Skrädderivägen 3
371 55 KarlskronaTelefon

Växel 0455 - 30 49 60
Föremålsmagasin 0455 - 30 49 75E-POST

Föremålsmagasinet

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att löpande få information om allt som händer på museet!

När du anmäler din e-postadress godkänner du samtidigt att museet får använda den för att informera om våra verksamheter och evenemang.
Följ på Facebook  Blekinge Museum

Instagram Följ på Instagram