Blekinge museum

Nyhem
Modell gjord av Stig Larson. Foto Morgan Olsson, Blekinge museum

En av villorna som uppfördes där Mariebergs bostadsområde nu breder ut sig var Villa Nyhem. Trävaruhandlare Nils Andersson med familj flyttade in i villan 1921. Han dog 1935. Därefter ägdes villan av dödsboet troligen tills staden köpte den för rivning omkring 1950.

Villa Nyhem fotograferad omkring 1950 av Olle Olsson. I bildens framkant ses en del av ett växthus som tillhörde Mariebergs handelsträdgård, Föreningen Gamla Carlscrona. (Blm OOS 007)

Karta

Källor
Karlskrona stadsförsamlings församlingsböcker
Taxeringslängder