Blekinge museum

Rosta


Detalj ur ritning i Blekinge museums arkiv

Rosta var en av de villor som uppfördes i Mariebergsområdet. När ritningen kom till Drätselkammaren för beslut i januari 1909 kallades den ”Villa vid Gullberna” Huset uppfördes av Victor Carlsson och ritades av John Hansson.

Foto Olle Olsson ca 1950, Föreningen Gamla Carlskrona.

I januari 1956 diskuteras villan i byggnadsnämnden. Man skriver att
” Villan befinner sig i gott skick och synes utan olägenhet kunna ligga kvar tills vidare även sedan området blivit bebyggt med hyreshus enligt stadsplanen. Uthuset till villan avses att flyttas till en plats som även utgör park enligt stadsplanen…”

Några år senare, 1960, begärs rivningstillstånd.

Karta

Källor
Drätselkammarens protokoll 22/ 1 1909 § 3
Protokoll fört vid byggnadsnämndens sammanträde 11 jan 1956