Blekinge museum

Skönstavik


Skönstavik 2014 Foto Karin Nilsson, Blekinge museum

Alldeles vid stadsjordens yttre gräns mot Silletorp ligger en anläggning som idag kallas Skönstaviks friskvårdsläger. Numera när värnplikten är avskaffad ordnas konferenser och friskvård för försvaret och andra statliga myndigheter. Lägret tar även emot skolklasser och ungdomsidrottare. Marinen förvärvade Skönstavik 1943 på initiativ av Christer Egerström för 35 000 KR som en plats där flottans manskap kunde tillbringa sin lediga tid.

 Farmen Skönstavik till höger och grindstugan Västra Led till vänster. Akvarellen är målad av C G Hjärtsell i augusti 1850.


Detalj

I Eks karta från 1821 kallas farmen 1:a farmen i Oxhagen. Namnet Oxhagen hade farmerna som benämns med bokstäverna X-AB d.v.s. området väster om landsvägen från gränsen mot Silletorp till Sunna Backe. Marken användes ursprungligen för slaktarämbetets boskap. Då ämbetet inte längre ville betala avgiften, uthyrdes marken till handelsman Isak Bergman och trädgårdsmästare Holmberg 1797.
På Eks karta ser vi också att det fanns byggnader här före 1821 bland annat fähuset som tillhörde Gröna Leds grindstuga.
De äldre byggnaderna som står här idag bör vara uppförda från 1800-talets mitt till 1900-talets början. Troligen är det också vid mitten av 1800-talet som man börjar kalla farmen Skönstavik.

Karta

Några arrendatorer
Kommendör S A Bratt -1880
Handl. F Ahlgren 1881-1897
Arvid Neuendorff 1898-1902
Grosshandl Julius Ekedahl 1907-1912
Dir Alfred Lundström 1912-1915
Fabrikör Curt Scollin 1915-1920
Juvelerare J W Bohlin 1921-1926
Ingenjör F O Zethraeus 1927-1942
Sjömanskårens Manskapskassa 1943-
Området upplåtet till Kronan på 50 år f r o m 1947

Artikel i Veckojournalen 1945 (Blm Db 2014 0071) Även nedan:

Benämningar
1:a farmen i Oxhagen littera X
stadsäga 161