Blekinge museum

Stadsträdgårds-mästarebostället


Trädgårdsmästarebostället fotograferat av stadsträdgårdsmästare
Pavvo Lindqvist omkring 1950. (Blm D PL 640)

I april 1869 beslutade drätselkammaren att uppföra en skogvaktarbostad på farmen ”Sandtaget”. Den förste skogvaktare som flyttar in är Nils Magnus Johansson. När sedan Ernst Wilhelm Wall anställs som trädgårdsmästare 1894 har han från början även till uppgift att sköta stadens vägar och skogar men sysslan övergick med tiden till att vara en renodlad stadsträdgårdsmästare. Paavo Lindqvist efterträder Wall 1930. Han är stadsträdgårdsmästare fram till 1955.
Bostället rivs på 1960-talet när stadsträdgården flyttas till Vedeby omkring 1968.

Karta

Benämningar
Stadsäga 144
Sandtaget
Skogvaktarbostället
Stadsträdgårdsmästarbostället

Källor
Husförhörslängder, församlingsböcker,
Blekingsposten 1869-04-16,
Familjenotiser i Blekinge läns tidning