Blekinge museum

Sunnadal


Där Sunnadalskolan nu ligger fanns en gång farmen Sunnadal, här fotograferad av Olle Olsson på 1950-talet, Föreningen Gamla Carlscronas arkiv. (Blm OOS 04)


1897 uppförde Peter August Håkansson ett boningshus och en ekonomibyggnad åt sig på farmen Sunnadal dit han också flyttade. Arrendator därefter blev E. Kraak. Farmens siste brukare var N. A. Nilsson som bland annat bedrev svinuppfödning.
Gården revs omkring 1960 i samband med uppförandet av Sunnadalsskolan.

Detalj ur ritning i Karlskrona kommunarkiv

Karta

Benämningar
3:e farmen i Östra Mark Littera AO
4:e farmen i Östra Mark Littera AP
A 35
Stadsäga 158