Blekinge museum

Torpet


En av få villor som fortfarande finns kvar är Villa Torpet. Foto Jonas Eckerbom, Blekinge museum. (Blm Db 2005 1190)

Torpet uppfördes som sommarvilla av N.P. Nordström. Det ägdes under 1920-talet av prästen Thorsten Pihl. Därefter var det sommarbostad åt handlare Albert Nilsson med familj. När familjen 1930 flyttade till Björkhaga köptes Torpet av Johan Walfrid Gustavsson för 9000 kr. Familjen vinterbonade huset och pengarna till detta kom från en lotterivinst. I Torpet bodde Magnus Johansson med familj under 1950- och 60-talen. Han var präst i Stadsförsamlingen. Huset har även kallats ”prästahuset” beroende på att två präster bott där. Sedan 1993 ägs torpet av familjen Dunge.


Agnes Odensten framför Torpet på 1930-talet.(Blm 93112 2)

 

Källor
Telefonintervju med Agnes Odensten,Familjen Dunge

Benämningar
Villa Backsippan
Stadsäga 158
farmen AO
Kvarteret Backsippan

Adress Ekebovägen 6 (klicka för karta).