Blekinge museum

Vik

Villa Vik ca 1890 Gustaf Ohlsson med vänner och familj. (Blm 86 111 14)På vägen upp till villan står fortfarande denna gatlykta tillverkad någon gång mellan 1901 och 1918 av AB Lux. Foto Christer Fröborn, Blekinge museum (Db 2013 0941).

 

 

Gustaf Ohlsson, kusken Lars Månsson och hästarna Max och Dana. (Blm 86111 7)

 

Villan efter ombyggnad (Blm 99 52 7)

Byggnadsritningar till Villa Vik fastställdes av drätselkammaren i november 1888.
På platsen som var en avstyckning från farmen Lorentzberg lät grosshandlare Gustaf Ohlsson(1849-1921) uppföra en sommarvilla till sig och familjen samt en uthusbyggnad med plats för stall, vagnsbod, drängkammare och en liten lägenhet för kusken. Kusken Lars
Månsson var skriven i staden på samma adress som familjen. På Vik bodde däremot en trädgårdsdräng med familj permanent. Gustaf Ohlsson dog den 17 mars 1921 och i oktober 1921 såldes huset och inventarierna på auktion p.g.a. konkurs. Ryttmästare Richard Bäckström med hustru Betsy flyttade in i villan 1927. De kom från Sandhem i Skaraborg tillsammans med sin chaufför Karl Karlström och dennes hustru vilka flyttade in i chaufförsbostaden. Betsy Bäckström dog 1952 och efter henne övertog enligt en  ännu obekräftad uppgift Hjalmar Karlsson villan.

Villan är i dag kraftigt förändrad sedan originalritningarna gjordes. Bilder från 1910-talet visar att villan byggdes om ganska snart efter uppförandet.
På tomten fanns även en senare uppförd chaufförsbostad och en jaktstuga. Chaufförsbostaden revs 1971 och jaktstugan revs efter en brand 2001.

Man kan fortfarande se rester efter växthuset.


obekräftad"Jaktstugan" Foto Blekinge museum (OF 03121).

Ordförande i folkdansföreningen Hembygdsgillet i Karlskrona Elsie Svensson berättar i en telefonintervju att Hembygdsgillet fick ta över Villa Vik den 1 april 1971. Då hade huset länge stått öde. Bland annat var alla fönsterrutor sönderslagna. Elsie mindes att gymnastikföreningen Karlskrona Pojkarna hade hållit till där tidigare men att det stått tomt därefter. Enligt telefonkatalogen fanns de där i början av 1960-talet.

Hembygdsgillet flyttade först in i jaktstugan men 1:a april 1971 fick de ta över villan. Då flyttade privatradioklubben in i jaktstugan. De var kvar i jaktstugan tills den brann 2001. Hembygdsgillet tog på sig att reparera Villa Vik. Kommunen stod för materialet men föreningens medlemmar gjorde jobbet. Efter en tid fick föreningen överta äganderätten till villan. Då i början av 70-talet hade föreningen mycket aktiviteter och ett stort medlemsantal. Medlemmarna deltog med liv och lust i skötseln av huset, men med tiden minskade medlemsantalet. Medlemmarna blev äldre och orkade inte med villan. Man kom då överens med kommunen om att lämna tillbaka huset. Den 1 januari 2008 gick ägandet tillbaka till kommunen och Karlskrona Cruisingklubb fick rätt att disponera huset. Hösten 2014 sade Cruisingklubben upp hyreskontraktet och villans öde var ovisst.
2015 planerar kommunen att renovera villan och bygga bostäder för särskilt- boende på tomten. Villa Vik nedbrunnen 17/11 2019. Läs mer i artikel i BLT.


Villa Vik hösten 2013. Foto Christer Fröborn, Blekinge museum. (Blm Db 2013 0818)

Karta

Källor
Telefonintervju 2012-10-26 med Elsie Svensson ordförande i Hembygdsgillet.