Blekinge museum

Julträd

Månadens föremål december

Julen närmar sig varför vi tyckte att ett blekingskt julträd kunde vara ett passande föremål att lyfta fram denna månad. Julträd är ett slags ljusstake prydd med äpplen, som förekommer i stora delar av södra Sverige. Vi vet inte exakt när julträd började användas, men i vår samling finns exemplar från 1870-talet. Speciellt för julträden i Blekinge är deras varierade och fantasifulla utseende. Foten består ofta av fyra hästar. I mitten finns en svarvad eller skuren stam i vilken äppelpinnar och ljusarmar är fästade. Högst upp sitter inte sällan en tupp och vakar.

Under 1800-talets slut flyttade julgranen in i stugorna på landsbygden och i borgarnas våningar. Granens intåg sammanfaller med de sydsvenska julträdens popularitet. Kanske kan man tänka sig att julträdet är en korsning mellan julgran och "äpplastaken", det vill säga den ljusstake man fäste äpplen på och som var vanlig i jultid. I kyrkor och högreståndshem fanns också konstfulla ljuskronor och stakar som nog inspirerade allmogen att skapa egna versioner.

Julträden i Blekinge är ofta egensinnigt utförda, med hästar, fåglar, blommor och blad som pryder dem. De mest praktfulla julträden är Silpingeträden, tillverkade av Per Andersson (1824-1912) i Stora Silpinge, Hoby socken under 1800-talets andra hälft. De består av hundratals skurna detaljer i form av pärlkedjor, blommor, löv, frukter och djur. Ståtliga hästar bär upp träden och pråliga tuppar tronar högst upp. Det finns ett fåtal bevarade julträd tillverkade av Per Andersson, förutom vårt exemplar återfinns hans julträd på Nordiska museet och Kulturen i Lund.
 
Julträden förmådde inte hålla ut i konkurrensen med julgranen, men till jul tas de fortfarande fram i många blekingska hem.
Föremålsid: Blm 8102