Blekinge museum

Wämö by


Detalj ur P. Geddas karta från 1684 som visar den ungefärliga platsen för byn Wämö. (Originalkartaa i Krigsarkivet)


Uppslag ur 1671-års jordebok, som beskriver gårdarna på Wämö. Original i Landsarkivet i Lund. Se större bild här.

Byn Wämö bestod av tre gårdar, 
vars bönder brukade Wämö och kringliggande öar.
Goda ollonår kunde man göda 50 svin i bokskogen.
Bönderna fiskade till husbehov och försäljning.

1682 bestämdes att stadsborna skulle överta marken till betesmark
1684 tvingades bönderna bort från sina hem.

Karta