Blekinge museum

Yttre brunn


Nils Olof och Per Anders Lindroth med hushållerskan Anna Karlsson 1925. Brunnen syns i bakgrunden. (Blm KLS 08)

En av få goda brunnar i närheten av staden låg på Vämö mellan nuvarande sjukhuset och järnvägen. Här fanns också mjölkningsplatsen för de kor som betade på Vämö. 1904 flyttades brunnsöverbyggnaden som stod på Alamedan hit. Den fanns här till 1955 då den flyttades tillbaka till Alamedan.


Här låg brunnen. I bakgrunden Bergåsa. Foto Christer Albinsson 2014. (Blm Db 2014 075)

Karta