Blekinge museum

Fotbojor

Månadens föremål decemer 2019

Månadens föremål är av det mer makabra slaget. På den gamla avrättningsplatsen i Listerby socken gjordes i juli 1952 skräckinjagade fynd. Vid ett ras i grustaget uppdagades ett fjättrat skelett. De 10 kg tunga fotbojorna finns i Blekinge museums samlingar.

På avrättningsplatsen i Listerby avrättades runt 25 personer under ett drygt sekel, från det tidiga 1700-talet till 1800-talets mitt. Den första belagda avrättningen på platsen ägde rum i februari 1726 då Knut Erlandsson halshöggs, dömd för mord. De avrättade hade dömts skyldiga till en rad grövre brott: rån, mordbrand, tidelag, röveri, mord, dråp, dubbelmord och rånmord.  Av de avrättade fanns sju kvinnor. Deras brott var barnamord, förgiftning och röveri. Här nedan återges två exempel från gamla rättegångsprotokoll:

”Anno 1735 d. 19 Marty halshöggs och Brendes qwinfolket Karin Nelsdotter ifrån Holmsiö och Frillestad Sockn för det hon mördade sitt barn” och ”Anno 1754 d. 9 januari halshögs och Brändes På Båhl, Barnamörderskan Karin Månsdotter ifrån Backary Församling och Långsjöry”.

Under 1700- och 1800-talen hände det att ogifta kvinnor tog livet av sina nyfödda barn, ett brott belagt med dödsstraff. Många barnamord handlade säkert om fattigdom och hungersnöd. Gustav III försökte med sitt sk barnamordsplakat råda bot på detta genom att låta kvinnor kunna föda i hemlighet, utan att avslöja faderns namn.

Avrättningarna i Listerby skedde genom halshuggning. På vägen till platsen kunde den dödsdömde få ”sista supen” på lönnkrogen Röde Tupp som låg i närheten. Efter själva avrättningen var det vanligt att kroppen brändes eller steglades. Stegling innebar att den avrättades kropp styckades upp i delar. Kroppen grävdes sedan ner direkt på platsen. Den döde fick aldrig begravas i vigd jord utan straffet skulle fortsätta även i livet efter detta. Fram till 1800-talet var avrättningar offentliga tilldragelser och allmänheten uppmanades att i avskräckande syfte gå och beskåda händelsen, inte sällan tillsammans med familjen. Människor från alla samhällsklasser infann sig. Det gemensamma samhällets gränsdragningar gjordes på detta vis tydliga för befolkningen, en sorts makaber social fostran. Även spö – och skamstraff var vanliga fram till 1800-talets mitt. Förbrytare fick då stå vid torgets eller tingsplatsens skampåle och utstå folkets spott och spe.

Vem höll i yxan? Från år 1831 hette den lokale skarprättaren Hans Karlsson och kom från Lösen. Han beskrevs som ”duktig och rejäl och kunde hantera en yxa.” Lönen kunde ligga på 5 riksdaler för en avrättning. Bödeln, som alltid var en man, var ofta föraktad i lokalsamhället.

Det finns över 600 dokumenterade avrättningsplatser i Sverige, av dessa låg åtminstone 11 i Blekinge. Dessa platser har ofta gett upphov till skrönor och lokala skräckhistorier. Barn i Listerby fick höra historier om huvudlösa gubbar som vandrade runt om nätterna. Det skall dock tilläggas att dödsstraff ändå var rätt ovanliga tilldragelser och inte sällan omvandlades också dödstraffen till andra straff. År 1921 avskaffades dödsstraffet i Sverige.

Vill du läsa mer om bödlar rekommenderas historikern Annika Sandéns spännande bok ”Bödlar - Liv, död och skam i svenskt 1600-tal”

Föremåls-id Blm 13212, Foto: Morgan Olsson

Nedan ett par kartor som visar var avrättningsplatsen låg.