Blekinge museum

Månadens föremål februari 2020

Månadens föremål är en liten spottflaska som kommer från Furs sanatorium. Ett föremål som kunde sprida oro i omgivningen, då liknande flaskor användes av personer som led av den smittsamma sjukdomen tuberkulos.

I slutet av 1800-talet dog närmare 10 000 personer i Sverige årligen i tuberkulos. Blekinge var ett av de hårdast drabbade länen.  Orsaker till detta var bland annat trångboddhet och dålig kosthållning. Som ett led i att försöka mota bort sjukdomen bildades 1905 ”Blekinges länsförening mot tuberkulos”. Ett mål med föreningen var att samla in pengar för att kunna bygga ett sanatorium. Insamlingen gav resultat och 1909 kunde Furs sanatorium i Sillhövda socken öppna. Det var landets första länssanatorium.

Tuberkulos, eller TBC, är en infektionssjukdom som angriper lungorna och smittar genom att baciller följer med upphostningar, nysningar eller spott. Vid en hostattack slungades mängder av smittsamma små droppar ut. På ett sanatorium skulle tillfrisknandet ske i en kontrollerad miljö. Frisk luft, vila och god kosthållning var viktigt och patienter vistades ofta långa perioder på anläggningen. De som mådde lite bättre kunde utföra enklare sysslor. Hemkommunen betalade vården för obemedlade patienter, men det fanns också en kategori patienter som klassades som ”privatpatienter”. För dessa var maten förvisso något bättre och porslinet lite finare, men sjukdomen slog hårt även mot de mer burgna patienterna. Vem som helst kunde drabbas men TBC fick ändå stämpel som ”fattigsjukdom”.

I mitten av 1950-talet bekämpades sjukdomen alltmer framgångsrikt. Den tyske läkaren Robert Koch hade redan 1882 upptäckt den bakterie som orsakade sjukdomen och på 1940-talet introducerades mediciner som skulle visa sig vara framgångsrika. Även bättre levnadsförhållanden bidrog till att sjukdomen slogs tillbaka. Verksamheten i Fur förändrades och på 1960-talet bytte sanatoriet namn till Furs sjukhus. Nu togs flera avdelningar i bruk för ålderspatienter. Tuberkulosvården avvecklades successivt och omvandlades till lungklinik. År 1991 flyttades denna klinik till Centrallasarettet i Karlskrona.

Spottflaskan då? Vårt exemplar är från tidigt 1930-tal och modellen var avsedd att bäras i fickan. Vid en hostattack fällde den sjuke upp locket och spottade ut saliv och blodiga upphostningar i flaskan. Före användning fylldes spottflaskans botten med "sublimatlösning", ett bakteriedödande medel som bland annat innehöll kvicksilver och natriumklorid. Vid tömning av innehållet kokades flaskan och fylldes på med ny sublimatlösning. Det fanns en utbredd skräck bland allmänheten för att bli smittad, så en person med en synlig spottflaska gjorde omgivningen orolig.

Vill du läsa mer om Fur och tuberkulos i Blekinge rekommenderas Michael Helgessons texter: "Furs sanatorium" (artikel i Blekingeboken 1992), "Pengarna och vården” samt ”Blekinge läns tuberkulossjukvårdsanstalt vid Fur: om Furs sanatorium på 1910-talet”.
Föremåls-id: Blm 22369, foto: Morgan Olsson