Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.

Stäng
Nyheter & Pressinfo
Blekinge museum

Ljungaviken

Arkeologi i Ljungaviken
Blekinge museum undersöker under våren och sommaren 2020 tillsammans med sina samarbetspartners arkeologiska stenålderslämningar i Ljungaviken. Arbetet är metodiskt komplext på flera sätt, inte minst då boplatsytor och fynd ofta ligger flera meter under dagens marknivåer.

De arkeologiska spåren inom det som idag kallas Ljungaviken sträcker sig över mer än 8000 år. Här finns lämningar efter jägare- och samlargruppers boplatser, en omfattande närvaro under bondestenålder samt gravar och husområden som kan dateras till brons- och järnålder. Grävningar under 15 års tid har bit för bit fördjupat vår kunskap om hur människors liv gestaltat sig i området under olika skeden, men även hur natur och hav har utvecklats till det vi ser idag. Under 2020 utförs den sista fasen av det arkeologiska arbetet vilket fokuserar på lämningar från den mellersta delen av jägarstenåldern, mesolitikum (ca 6 300 f Kr) i planområdets nordvästra del.

FILM LJUNGAVIKEN inför utgrävningarna

FILM LJUNGAVIKEN spår från jägarstenåldern börjar synas.

Ortofoto med arbetsområdet markerat

Huvudman för det arkeologiska projektet i Ljungaviken är Blekinge museum. Den vetenskapliga ambitionsnivån har bestämts av Länsstyrelsen och arbetet bekostas av Sölvesborgs kommun. Blekinge museums projekt utförs i samverkan med Arkeologerna vid Statens Historiska Museer och Sydsvensk Arkeologi AB.

Mesolitiska boplatslager vid Ljungaviken under utgrävning 2018

Resultaten från grävningarna kommer framöver på sikt att presenteras i vetenskapliga rapporter och populärvetenskapliga texter samt genom Blekinge museums långsiktiga pedagogiska arbete om stenålderns Lister. Under fältsäsongen 2020 kommer allmänheten att erbjudas möjligheter att besöka grävningarna eller på annat sätt ta del av arbetets utveckling och resultat.

 

 


Blekinge Museum

Borgmästaregatan 21
371 35 KarlskronaTelefon

Växel 0455 - 30 49 60
Reception 0455 - 30 49 85E-POST

Blekinge museum

Föremålsmagasinet Rosenholm

Skrädderivägen 3
371 55 KarlskronaTelefon

Växel 0455 - 30 49 60
Föremålsmagasin 0455 - 30 49 75E-POST

Föremålsmagasinet

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att löpande få information om allt som händer på museet!

När du anmäler din e-postadress godkänner du samtidigt att museet får använda den för att informera om våra verksamheter och evenemang.
Följ på Facebook  Blekinge MuseumInstagram Följ på Instagram