Blekinge museum

Månadens föremål januari 2021

Månadens föremål ger en inblick i 1700-talsmode, men här finns också en intressant personberättelse. Hatten är ett av de föremål museet nyligen samlat in från Augerums nya herrgård utanför Karlskrona. Byggnaden uppfördes runt 1810 och ligger i anslutning till den äldre 1700-talsherrgården i Augerum. Den nya herrgården ägdes från år 1855 av justitiekanslern och riksdagsmannen Nils von Koch och hans engelskfödda hustru Frances Eliza Lewin. 

Denna typ av stråhatt, som också går under benämningen bergère, härrör sannolikt från deras tid på gården. Modellen blev dock populär redan under 1700-talet. Bergère är franska för ”herdinna” vilket avslöjar något om hur och när hatten skulle användas: som ett moderiktigt solskydd under en lantlig utomhusvistelse. Inte sällan ses bergèrehatten bäras av högreståndskvinnor på pastorala målningar från 1700-talets slut. I vårt fall kanske den användes under lättsamma dagar i den blekingska sommarvärmen. Med tiden blev den omodern, men fick något av en renässans på 1860-talet.

Hatten i sig är visserligen ett spännande föremål, men det är nog den troliga ägarinnan som är mest intressant. Frances Eliza Lewin föddes 1804 i Bexley i grevskapet Kent som dotter till en välbärgad handelsman. År 1832 gifte hon sig med svenske Nils von Koch och de slog sig ner i Stockholm. I huvudstaden levde de ett rikt societetsliv och bostaden på Stora Nygatan gästades ofta av tidens kända personligheter: Fredrika Bremer och Erik Gustav Geijer fanns bland de återkommande gästerna. Frances och Nils engagerade sig också i sociala och liberala frågor. Hon präglades säkert av de idéer hon kommit i kontakt med under uppväxten, då Frances far hade varit aktiv i det liberala whigpartiet. Frances skall också ha introducerat idéer från tidens framstående engelska tänkare i den svenska umgängeskretsen. Nils tillträdde som justitiekansler 1844 och betraktades som ”frisinnad”. Han var aktiv i frågor som rörde rättspolitik och fångvård, men även utbildning och näringsfrihet. Frances politiska engagemang färgade sannolikt av sig på maken och kanske i vidare kretsar. Hon avled 1888.

Föremåls id Blm 29642 17 Föremålsfoto: Morgan Olsson


Francis Eliza Lewin ca 1860. Blekinge museum, okänd fotograf.


”Miss Constable”, ung kvinna med bergèrehatt målad av George Romney år 1787. Museu Calouste Gulbenkian