Blekinge museum

Ett par i blekingedräkter

Blekingedräkter

"detta är en ganska vacker dräkt..."
Så lär kung Gustav III kommenterat kvinnodräkten under en resa genom Blekinge år 1773.

Den blekingska folkdräkten var tidigt både uppmärksammad och beundrad. Ett sådant exempel är en dräkt som ägdes av Christina Leijonhufvud i Stockholm och som finns med i en förteckning över hennes ägodelar gjord år 1700. Där finns en "blekingzbondepijgedrächt" beskriven med dess olika dräktdelar under rubriken maskeradkläder. (Se Blekingeboken 1938).

Då Gustav III gav Pehr Hilleström i uppdrag att måla folkdräkter i Sverige var Blekinge ett av de landskap som valdes ut.

I Blekinge fanns ett lokalt dräktskick  fram till mitten av 1800-talet. En kulturgräns från Vieryd i söder till Öljehult i norr delar landskapet i två delar. Detta kan ännu märkas på dialekterna och är bland annat orsak till att skilda folkdräkter vuxit fram i östra och västra Blekinge. Efter freden i Roskilde stagnerade utvecklingen. Till detta bidrog även pestens härjningar i början av 1700-talet.

Vid 1700-talets slut kommer nya kulturströmningar. De når först östra Blekinge där rika bönder tar upp modenyheter som bomullstyger i klutar, överdelar och kragar. I västra Blekinge fortsätter man att använda linne.

Eftersom länsmuseet finns i Karlskrona har de insamlade plaggen där mest bestått av dräktdelar från östra Blekinge, men en hel del plagg från västra delen finns på Karlshamns museum, Kulturen i Lund och i Nordiska museet.

De flesta bevarade plagg tillhör högtidsdräkten och detta kan ge oss en vilseledande bild av hur dräktskicket egentligen tedde sig.

 

Foto: Blekingelivet/Nisse Stormlod

Vår bild av blekingefolkets dräkter bygger på avbildningar, insamlade plagg, historiska beskrivningar och uppteckningar. Genom att studera detta skapar vi en bild av dräkten. Men liksom dräkten en gång påverkades av rådande mode, påverkas även vi av den tid vi lever i då vi försöker återskapa det gamla dräktskicket.

 

Bondstuga i Blekinge. Målning av Pehr Hilleström omkring år 1800 Original i Nationalmuseum.