Blekinge museum

Tingshuset

Sölvesborgs tingshus

Den lilla tingshusbyggnaden i Sölvesborg ligger i fonden på en gata som sträcker sig från järnvägsstationen. För att få större verkan har gaveln förlagts till långsidan.
Den segmentformade entrén är en analogi till stationshusets entré. Övriga fasader på tingshuset har en långt mera intim och informell karaktär.

Plank formen är en geometriskt renodlad men samtidigt intrikat lösning av programkraven att förena korsande kommunikationer entré - förstuga - tingssal, tjänsterum, tingsal och domarbostad - trädgård. Tingssalens rundel dominerar både planen och trädgårdsfasaden. Den mycket utsträckta domarbostaden på andra våningen får ta det utrymme som blir över. Salens betydelse har understrykits med överljus och djupa, i fasaden utbyggda fönsternischer.

Tingshuset är en enkel murad byggnad med betongbjälklag i bottenvåningen och över tingssalen. Gavelstycket över tingssalen mot trädgården är en frilagd korsvirkeskonstruktion.

Text: Claes Caldenby