Blekinge museum

1700-talskarta

1700-talets blekinge

Utställningen, som visats i Grevagården, visar hur det var att leva i Blekinge på 1700-talet. Hur var livet på landsbygden? Hur hade man det i de nybyggda städerna Karlshamn och Karlskrona? Vi följer människorna i livets alla skiften från glädje till sorg och får en inblick i såväl männens som i kvinnorna och barnens värld.

Grevagården stod klar 1705 och byggdes som stadspalats av amiralgeneral Hans Wachtmeister och hans hustru Sofia Lovisa. Idag ingår byggnaden i världsarvet Örlogsstaden Karlskrona.