Blekinge museum

Pedagogiska program

En av museets viktigaste uppgifter är att ge kunskap om vårt kulturarv till barn och ungdom. För att mötet med museet skall bli roligt och engagerande arbetar vi med visningar och program där eleverna deltar aktivt.