Blekinge museum

Geddas karta över Blekinge 16...

Blekinge 1710

Blekinge har varit svenskt lite mer än 50 år. Här bor cirka 30 000 människor. De flesta bor på landsbygden. En tredjedel bor i Karlshamn och Karlskrona.

Flottan och örlogsvarvet är viktiga i det svenska östersjöväldet. Därför finns det många soldater och båtsmän.

Landet är plågat av Karl XII:s långvariga krig. 1709 besegras den svenska armén vid Poltava. Många dör på slagfälten.

Vintern 1708-09 är den kallaste i mannaminne. Vårsådden är sen. De följande åren ger dåliga skördar. Det är dyrt att leva och brist på mat.

Sjukdom och död är en del av människors vardag. Mässling och kikhosta skördar ständigt nya offer bland barnen. Smittkoppor och dysenteri är andra livshotande sjukdomar.

Till detta kommer hösten 1710 pesten. Den drabbar också barnen men även yngre och medelålders i arbetsför ålder.