Blekinge museum

Fynden

Pestbacken i Holje

Hösten 2000 undersöktes i Olofström delar av en begravningsplats med offer för pesten. Platsen ligger några hundra meter söder om Holje gamla bytomt. När matjorden schaktats bort kunde man tydligt se var de enskilda gravarna grävts. Gravarna låg prydligt ordnade i rader och väl åtskiljda från varandra.

Gravarna var grunda, vilket speglar den brådska som rått under begravningen. Samtliga döda låg på rygg med huvudet i nordväst enligt kristen sed. De döda har ägnats omsorg, lagda i kistor, prydligt klädda med armarna i kors över bröstet. Personliga ägodelar har fått följa den döde.

I flera kistor har mynt lagts ner. Föreställningen, att själen efter döden skulle göra en lång resa, och att den döde behövde respengar, levde kvar i svensk folktro in på 1900-talet. Oftast stack man in mynten under svepningen eller la dem i en liten portmonä. Ibland vid sidan om huvudet eller i den dödes hand.

Kristna gravar innehåller normalt inget gravgods. Seden att förse den döde med allehanda ägodelar tillhör förhistorisk tid.