Blekinge museum

Vad är pest


Förr kallades sjukdomar med stor dödlighet allmänt för pest. Idag vet vi att pest orsakas av bakterien ”Yersinia pestis”. Den finns normalt hos gnagare främst råttor. Bakterien sprids till människan genom loppbett.

En människa som blivit biten av en smittad loppa insjuknar efter några dagar i feber och svullnad i lymfkörtlarna. Hos en del sprider sig sjukdomen till lungorna eller blodet.

Pesten är inte utrotad. Varje år rapporteras 2 000-3 000 fall i världen. Utbrotten kan begränsas eftersom vi har antibiotika och kunskap om hur sjukdomen sprids.

Pesten är sannolikt den sjukdom som dödat flest människor i världshistorien.

BÖLDPEST: Smärtsamma bölder
Symptom: Hög feber, frossa, huvudvärk, kräkningar och diarré.
Inflammationer i lymfkörtlarna i ljumskar, armhålor, käke, nacke.
Ångest är ett vanligt symtom.
Inkubationstid: 3-4 dagar.
Dödlighet: Utan behandling 50-100%.

LUNGPEST: Lunginflammation orsakad av pestbakterier
Symptom: Hög feber, hosta ofta blodig, andnöd, bröstsmärtor
och hög puls. Smittan sprids via luften.
Dödlighet: Utan behandling närmast 100 %.

BLODPEST: Blodförgiftning orsakad av pestbakterier
Symptom: En blodförgiftning utvecklas med hög feber, frossa,
förvirring och ofta hudblödningar.
Blodpest är snarast en komplikation av lungpest.
Dödlighet: Utan behandling närmast 100 %.