Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.

Stäng
Nyheter & Pressinfo
Blekinge museum

1700-talets syn på pesten

När pesten i augusti 1710 nådde Stockholm utfärdade kungliga rådet ett direktiv om att
Pestbönen skulle läsas efter predikan i alla landets kyrkor:

"O Ewige rättfärdige Gudh och Herre! Som hotat hafwer alle olydige syndare med smittosamma sjukdomar Pestilents/Swulnad och Skälfwo;/ Wij förnimme Att wij thenna plåga hafwa wäl förtienth; och är oss af hiertat ledt thet wij sådant straff hafwa öfwer wårt hufwud dragit. Men war oss nådelig; ty wij äro swage: Hela oss Ty wåra been äro förskräckte. Ack Herrehuru länge?"

Pesten uppfattades som en förgiftning. Det var inte bara människor som drabbades. Hela naturen blev rutten och besmittad. Man trodde att smittan spreds via luften men också genom beröring.

Man hade ingen kunskap om bakterier eller hur en smitta spreds. Man förklarade pesten som Guds straff. Människorna skulle göra bot, bättring och förtrösta på Guds nåd för att övervinna den svåra tiden. Myndigheterna utfärdade förgäves direktiv och råd för att hindra att smittan spreds.

Tecken på att man drabbats var: Att många dött i ett hushåll. Att man varit kortvarigt sjuk och hastigt avlidit. Ett tydligt och synligt tecken var bölder och märken efter bett där huden färgats svart.

 

 


Blekinge Museum

Borgmästaregatan 21
371 35 KarlskronaTelefon

Växel 0455 - 30 49 60
Reception 0455 - 30 49 85E-POST

Blekinge museum

Föremålsmagasinet Rosenholm

Skrädderivägen 3
371 55 KarlskronaTelefon

Växel 0455 - 30 49 60
Föremålsmagasin 0455 - 30 49 75E-POST

Föremålsmagasinet

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att löpande få information om allt som händer på museet!

När du anmäler din e-postadress godkänner du samtidigt att museet får använda den för att informera om våra verksamheter och evenemang.
Följ på Facebook  Blekinge Museum

Instagram Följ på Instagram