Blekinge museum

Ett samhälle i kris

Landet var i ett akut politiskt läge genom den våldsamma pestepidemin motgångarna i kriget de fångna soldaterna i Ryssland och kungens vistelse i Bender. Hela rikets existens var hotad.

Mentalt måste katastroferna ha påverkat människorna. Tilltron till religiösa och världsliga makthavare prövades.

Myndigheterna var inte eniga om vad som skulle göras och det förvärrade situationen under pestepidemin.