Blekinge museum

Inkvarteringarna

För att säkra förvaret av flottan och varvet förflyttades i december 1710 flera regementen till Karlskrona. En del av soldaterna var värvade sachsiska soldater. Soldaterna inkvarterades hos borgare och bönder. Flera hade medföljande hustrur och barn.

Ryktet gick om att de sachsiska soldaterna fört smittan med sig. I juli 1711 är bonden Karl Svensson i Kölja instämd till tinget av soldaten Jakob Vogel:

Karl har lagt ett lik i samma rum där Vogel varit inkvarterad. Vogel legat inkvarterad först i Björkenäs där alla utdött, Vogel flytt till Kölja. Vogel blivit tämmelig frisk efter att varit smittad av sjukdom. I Kölja har han insjuknat ånyo. När han legat sjuk – malader – i sängen har Karl burit in ett lik i stugan och satt liket på golvet hos Vogel, stanken var påtaglig och Vogel blivit sjuk på nytt...Liket var Karls egen son, vilken dog av farsoten. Karls förstånd var inte större, hade han vetat bättre hade han inte placerat liket i Vogels rum. Vogel hade bett att få slippa liket, Karls hustru hade inte hindrat Karl, varefter Karl bar in ett nytt lik, vilket var hans bror. Karl påstår att Vogel kommit med sjukdomen, vilken Karls son senare dog av. Vogel nekar till at ha spridit sjukdomen i Kölja. Visserligen var han krank men blivit bättre i Kölja. Karl nekar till att ha hört förordningen om farsoten