Blekinge museum

1700-talssokdater i siluett

Hoby & Backaryd

Socknarna ”mitt på landswägen”

Kustlandsvägen och vägen upp mot Växjö passerade genom Hoby och Backaryd. På dessa vägar gick många trupptransporter till och från Karlskrona.

I båda socknarna fanns indelta båtsmän och soldater som var inkvarterade hos bönderna. Deras närvaro bidrog till den snabba spridningen av pesten.

Invånarantalet i de båda socknarna nästan halverades under 1711.